Motie Geen bomen kappen voor een bouw­plaats


10 maart 2022

Motie 75/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart 2022, ter bespreking van Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Beneluxlaan 901, Kanaleneiland Zuid

Constaterende dat:

 1. Er 10 bomen gekapt moeten worden voor het inrichten van een bouwplaats;

Overwegende dat:

 1. Het onwenselijk is dat er bomen gekapt worden voor het inrichten van een tijdelijke bouwplaats;
 2. De aannemer gaat werken met een bouwhub elders, en meer dit soort creativiteit gewenst is om het aantal te kappen bomen voor het inrichten van een bouwplaats te minimaliseren;
 3. De te kappen bomen weliswaar gecompenseerd worden, maar dat deze jonger en daarmee ecologisch minder waardevol zijn;
 4. Sommige van de tien bomen een mindere conditie hebben, maar dat de bomen door meer verzorging en verbetering leefomstandigheden een betere toekomstverwachting krijgen;

Draagt het college op:

 1. Het aantal van 10 te kappen bomen voor het inrichten van een bouwplaats zoveel mogelijk te minimaliseren door met aannemer en aannemer en verkeerskundig adviesbureau de bouwwerkwijzen onder de loep te nemen
 2. De raad voor het verlenen van de kapvergunning te informeren over de uitkomst van deze exercitie
 3. Bomen die hierdoor niet gekapt hoeven te worden beter te gaan verzorgen en hun leefomstandigheden te optimaliseren

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Bülent Isik, PvdA
Floor de Koning, GroenLinks


  Status

  Aangenomen

  Voor

  PvdD, S&S, CDA, GL, SBU, Denk, D66, PvdA, VVD

  Tegen

  PVV, SP, CU