Motie Geen dieren op Markt­plaats


10 november 2022

Motie 345/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 november 2022 ter bespreking van Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026.

Constaterende dat:

  • Er op dit moment nog huisdieren worden verhandeld op verkoopplatforms zoals Marktplaats;
  • Men op deze platforms niet zeker weet of het gezonde huisdieren betreft;
  • Men op deze platforms niet zeker weet of het gestolen huisdieren betreft.

Overwegende dat:

  • We graag een gezonde huisdierenpopulatie in Utrecht zien;
  • We diefstal zoveel mogelijk tegen willen gaan;
  • Er op dit moment weinig informatie op de gemeentelijke website staat m.b.t. de aanschaf en adoptie van dieren;
  • Het belangrijk is om mensen bewust te maken van adoptie vanuit een dierenopvang zoals het asiel.

Draagt het college op:

  • Actiever te informeren op het gebied van aanschaf en gratis ophalen van gezonde huisdieren, door op de website te vermelden dat de aanschaf van huisdieren via verkoopplatforms zoals Marktplaats wordt afgeraden;
  • Hierbij te vermelden waarom dit zo is: men weet niet zeker of het gezonde en/of gestolen huisdieren betreft;
  • Daarbij ook te informeren over de adoptie van dieren bij een dierenopvang zoals het asiel.

En gaat over tot de orde van de dag.

Rik van der Graaf, ChristenUnie
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Annemarijn Oudejans, Student & Starter

Ingetrokken vanwege toezeggingen van de wethouder.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Klimaatneutraal – Utrecht gaat ervoor!

Lees verder

Motie Maak veroorzaker zwerfafval verantwoordelijk voor het opruimen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer