Motie Geen koppeling A27-Ontsluiting Rijnenburg


10 maart 2022

Motie 107/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart 2022, ter bespreking van het raadsvoorstel ‘Eerste stappen schaalsprong OV/Alternatief verbreding A27’ en de raadsbrief ‘Regeerakkoord alternatief A27 en bereikbaarheidsmiddelen verstedelijking’,

Gehoord de beraadslagingen, gelezen het regeerakkoord,

Spreekt uit:

  1. Dat er fysiek geen relatie is tussen de aanpak van de A27 en een eventuele ontsluiting van Rijnenburg,
  2. Alles in het werk te stellen om de door de regering gesuggereerde koppeling tussen een alternatieve aanpak van de A27 (binnen de bestaande bak) en een eventuele ontsluiting van Rijnenburg van tafel te krijgen,

Draagt het college op:

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Tim Schipper, SP
Maarten van Heuven, PvdD
Heleen de Boer, GroenLinks
Rik van der Graaf, CU


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), GroenLinks, ChristenUnie

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, CDA, SBU, Denk, D66, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Meer ecologisch waardevol groen bij herontwikkeling Jagerskade

Lees verder

Motie Zorg voor budget om groene, veilige, toegankelijke speelplekken te realiseren voor alle Utrechtse kinderen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer