Motie Geen koppeling A27-Ontsluiting Rijnenburg


10 maart 2022

Motie 107/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart 2022, ter bespreking van het raadsvoorstel ‘Eerste stappen schaalsprong OV/Alternatief verbreding A27’ en de raadsbrief ‘Regeerakkoord alternatief A27 en bereikbaarheidsmiddelen verstedelijking’,

Gehoord de beraadslagingen, gelezen het regeerakkoord,

Spreekt uit:

  1. Dat er fysiek geen relatie is tussen de aanpak van de A27 en een eventuele ontsluiting van Rijnenburg,
  2. Alles in het werk te stellen om de door de regering gesuggereerde koppeling tussen een alternatieve aanpak van de A27 (binnen de bestaande bak) en een eventuele ontsluiting van Rijnenburg van tafel te krijgen,

Draagt het college op:

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Tim Schipper, SP
Maarten van Heuven, PvdD
Heleen de Boer, GroenLinks
Rik van der Graaf, CU


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GL, CU

Tegen

PVV, S&S, CDA, SBU, Denk, D66, PvdA, VVD