Motie Geen varkens­ver­werker aan de Vuelta-start


14 november 2019

Motie 372/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 14 november 2019, ter bespreking van de Programmabegroting 2020,

Constaterende dat:

• Utrecht in augustus 2020 het decor is van de start van de Ronde van Spanje, ook wel bekend als de Vuelta;
• Een van de officiële sponsoren het bedrijf ElPozo is, een bedrijf dat elk jaar het vlees van 7,3 miljoen varkens uit de bio-industrie verwerkt;
• Deze varkens het daglicht enkel zien op de dag dat ze naar de slacht gaan en hun hele leven moeten liggen omdat zij geen bewegingsruimte hebben;

• Utrecht de start van de Vuelta mede heeft gekregen vanwege de inzet op duurzaamheid bij activiteiten;
• Utrecht in het eigen economisch beleid inzet op het aantrekken van (internationale) bedrijven die groen, slim en gezond zijn,

Overwegende dat:

• De bio-industrie op geen enkele manier een groen, slim, gezond of duurzaam karakter heeft;
• Een bedrijf met dit karakter dus op geen enkele wijze aansluit op het economische beleid van Utrecht en ook niet op gezond stedelijk leven;
• Een bedrijf met dit karakter ook niet aansluit op de duurzame ambities van Utrecht bij de Vuelta;
• Het consumeren van (varkens)vlees door veel inwoners van Utrecht als onwenselijk wordt beschouwd en dat Utrecht geen bijdrage zou moeten leveren aan de promotie ervan,

Spreekt de mening uit dat:

• Vertegenwoordigers van ElPozo niet welkom zijn bij de start van de Ronde van Spanje,

En draagt het college op:

• Geen uitnodigingen te verstrekken aan vertegenwoordigers van ElPozo tijdens de Vuelta in Utrecht, en ook visuele zichtbaarheid van het bedrijf te voorkomen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, Denk

Tegen

PVV, S&S, CDA, GL, SBU, CU, D66, PvdA, VVD