Motie Herzie de evene­men­tennota


14 november 2019

Motie 371/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 14 november 2019, ter bespreking van de Programmabegroting 2020,

Constaterende dat:

• Utrecht een nota Evenementen & Festivals heeft, getiteld ‘...'t Bruis an alle kant’, die geldt voor de jaren 2009-2014;
• Deze nota sterk verouderd is en uitgaat van een andere stad en van een ander soort evenementen en festivals;
• De nota Evenementen & Festivals wel nog genoemd wordt als beleidstellend kader in onder meer de Programmabegroting en beleidsdocumenten Omgevingsvisie,

Overwegende dat:

• Het college inzet op meer evenementen en festivals en daarbij zoekt naar de juiste balans tussen levendigheid en leefbaarheid;
• Het in de evenementennota 2009-2014 ontbreekt aan een visie op de uitdagingen waar festivals anno nu voor staan (zoals duurzaamheid, toenemende druk op de openbare ruimte, relatie met omgeving en omwonenden, complexiteit van vergunningsproces);
• De vraagstukken rond de festivalisering het beste beantwoord kunnen worden in een herziene nota Evenementen & Festivals;
• Er momenteel al een uitgebreid participatieproces loopt en dat de opbrengst hiervan zeker ook gebruikt kan worden voor het herzien van de evenementennota,

Draagt het college op:

• De nota Evenementen & Festivals te herzien, waarbij de focus ligt op de jaren 2021-2025;
• Hierbij in elk geval in te gaan op vraagstukken aangaande (zoals duurzaamheid, toenemende druk op de openbare ruimte, relatie met omgeving en omwonenden, complexiteit van vergunningsproces);
• Deze nota als voorstel voor te leggen aan de raad uiterlijk voor de Programmabegroting 2021,

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), SBU, PvdA

Tegen

S&S, CDA, GroenLinks, Denk, ChristenUnie, D66, VVD

Lees onze andere moties

Motie Geen varkensverwerker aan de Vuelta-start

Lees verder

Motie Invoering festivalheffing ten bate van groen en duurzaamheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer