Motie Groen, van bijzaak naar standaard werkwijze


11 juli 2019

Motie 163/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 11 juli 2019,

Constaterende dat:

 • Er in Utrecht op grote schaal woningen en nieuwe projecten worden ontwikkeld,
 • Er nog veel projecten opgeleverd worden waarin het “Groen Tenzij”-principe niet of niet volledig gehanteerd lijkt te zijn,
 • Het achteraf “vergroenen” van projecten gecompliceerd is wegens het ondergronds kabel- en leidingnetwerk,
 • Het Klimaatakkoord strenge eisen stelt waar veel nieuwe projecten niet aan lijken bij te dragen,

Overwegende dat

 • Het “Groen Tenzij” principe veelal nog niet standaard wordt gehanteerd in projecten,
 • Het de voorkeur verdient om nieuwe projecten bij aanvang volgens het Klimaatakkoord en daarmee met voldoende groen op te leveren, in plaats van later te moeten aanpassen met extra groen,
 • Het erg inefficiënt is om achteraf projecten te vergroenen in plaats van dit vooraf goed te verankeren,
 • Groen Tenzij een broodnodig principe is in deze snel groeiende stad, zowel met het oog op klimaatbestendigheid als op maatschappelijk welbevinden van de inwoners en de leefbaarheid van onze stad,

Verzoekt het college om:

 • Het “Groen tenzij-principe” in combinatie met thema klimaatadaptatie verder uit te werken.
 • Erop toe te zien dat alle nog in ontwikkeling zijnde nieuwbouwprojecten streng gecontroleerd worden op het Groen Tenzij-principe, en er zorg voor te dragen dat dit principe stevig verankerd raakt in de gemeentelijke organisatie,
 • Zorg te dragen voor een goede toetsing van nieuwe plannen op dit Groen Tenzij-principe in het kader van klimaatadaptatie.
 • Bij het aanleggen van ondergrondse netwerken rekening te houden met een grotere dichtheid van bomen en met de ondergrondse ruimte die de bomen nodig hebben om tot volwassenheid te komen,
 • Een screening in werking te stellen die alle nieuw aan te leggen plannen toetst op de bijdrage om aan de eisen van het Groen Tenzij-principe te voldoen,

En gaat over tot de orde van dag.

Jan Wijmenga, ChristenUnie
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Erwin Virginia, GroenLinks
Gert-Jan te Hoonte, VVD
Tim Schipper, SP
Bülent Isik, PvdA
Susanne Schilderman, D66


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), GL, CU, D66, PvdA, VVD, S&S, CDA, Denk

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SBU

Lees onze andere moties

Motie Veilig omgaan met lachgas op evenementen

Lees verder

Motie VOG alleen vragen voor functies waar het noodzakelijk is

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer