Motie VOG alleen vragen voor functies waar het nood­za­kelijk is


11 juli 2019

Motie 186/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 11 juli 2019, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2019,

Constaterende dat:

  • Het aantal VOG-aanvragen door werkgevers in de afgelopen jaren explosief is gestegen (naar 1,2 miljoen aanvragen) wegens steeds hogere eisen bij sollicitatieprocedures;
  • Veel jongeren tot 25 jaar jaarlijks worden uitgesloten van een opleiding, stage, baan of vrijwilligerswerk omdat ze geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen krijgen.
  • Deze jongeren en andere burgers niet altijd zware strafbare feiten hebben begaan, omdat ook relatief lichte vergrijpen, verdenkingen en registraties in politie- en justitiesystemen, vanaf 12 jaar, kunnen leiden tot afwijzing van een VOG aanvraag;
  • Jongeren met een strafblad bang zijn om een VOG aan te vragen of te solliciteren in verband met afwijzing;
  • De gemeente voor alle functies bij de eigen organisatie standaard een VOG vraagt.

Overwegende dat:

  • Er functies zijn bij de gemeente waarbij het vermoeden bestaat dat een VOG niet noodzakelijk is voor deze functies.
  • Dit strenge VOG-beleid jongeren mogelijk onnodig beperkt in hun kansen om weer mee te doen in de maatschappij.

Verzoekt het college om:

  • Uit te zoeken voor welke functies het niet noodzakelijk is om een VOG te vragen, geredeneerd vanuit de functie.
  • Om vanaf 2020 geen VOG meer te vragen voor functies die niet noodzakelijk een VOG behoeven vanuit functie-gerelateerde overwegingen.
  • De Gemeenteraad uiterlijk in het vierde kwartaal van 2019 hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag,

Mahmut Sungur, DENK
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jantine Zwinkels, CDA
Anne-Marijke Podt, D66


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, CDA, GL, Denk, CU, D66, PvdA

Tegen

PVV, SP, S&S, SBU, VVD