Motie Voorkom fail­lis­sement UCK


11 juli 2019

Motie 201/2019

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 juli 2019, ter bespreking van de voorjaarsnota 2019,

Constaterende dat:

 • Het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) failliet dreigt te gaan;
 • De medewerkers hierdoor hun ontslagvergoeding niet zullen krijgen;
 • De instrumenten en andere apparatuur en materialen aan de hoogste beider zullen worden verkocht en daardoor aan de amateurkunsteducatie in de stad zullen ontvallen;
 • Het pand van het UCK tijdens de afhandeling van een faillissement door de curator mogelijk enkele maanden dicht zal moeten;
 • De curator mogelijk betaling voor goodwill zal eisen voor, onder andere, het overnemen van huidige cursisten van het UCK;
 • Er rechtszaken door het UCK lopen tegen de gemeente met een onzekere uitkomst, die gestaakt zullen worden als er een minnelijke transitieregeling komt;

Van mening dat:

 • Dit alles ervoor zorgt dat er een risico is dat nieuwe initiatieven op het gebied van amateurkunsteducatie niet op redelijke termijn van de grond zullen kunnen komen of onmiddellijk in financiële moeilijkheden zullen raken;
 • De gemeente een morele verantwoordelijkheid heeft voor de situatie van de medewerkers van het UCK;
 • Utrecht gebaat is bij een florerende amateurkunst in de stad;

Draagt het college op:

 • In overleg met het UCK tot een constructieve oplossing te komen, teneinde een faillissement te voorkomen, door nog éénmaal een financiële ondersteuning toe te kennen voor de bedrijfsvoering van het UCK, waarmee de organisatie fatsoenlijk afgewikkeld kan worden;
 • Dit gedeeltelijk te dekken als het voorkomen van derving van inkomsten als gevolg van een onzekere periode van verloren huur van het pand aan het Domplein, het afkopen van het risico op ongunstige gerechtelijke uitspraken, en het voorkomen van proceskosten;
 • Een eventueel resterend tekort te dekken vanuit de algemene reserve in het kader van ‘goed werkgeverschap’;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ruurt Wiegant, SP
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

PVV, S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD