Motie Veilig omgaan met lachgas op evene­menten


11 juli 2019

Motie 160/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 11 juli ter bespreking van de Voorjaarsnota 2019 en bijbehorende raadsvoorstellen,

Constaterende dat:

 • De negatieve effecten van lachgas steeds duidelijker worden(1);
 • Op feesten, festivals en evenementen met grote regelmaat en in toenemende mate lachgas wordt verkocht;
 • De gemeente op dit moment geen regels stelt voor het gebruik van lachgas bij evenementen;
 • Steeds meer gemeenten beperkingen opleggen of overwegen aan evenementen, bij de verkoop van lachgas(2),

Overwegende dat

 • Een eventueel verbod op lachgas een landelijke kwestie is;
 • Het wel wenselijk is om overlast en gezondheidsschade door lachgas te voorkomen en de gemeente daar mogelijkheden toe heeft.

Verzoekt het college:

 • Zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor het eind van het jaar, in de vergunning voorwaarden te stellen aan het gebruik en de verkoop van lachgas op evenementen, waarbij in ieder geval gedacht kan worden aan verantwoord gebruik, toezicht daarop en goede voorlichting.

Sander van Waveren, CDA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Streefland, ChristenUnie

(1) https://www.jellinek.nl/informatie-over-alcohol-drugs/lachgas/basisinfo-over-lachgas/risicos

(2) https://hetccv.nl/nieuws/nieuws-detail/article/alkmaar-kan-verkoop-lachgas-op-evenementen-verbieden

(3) https://www.gelderlander.nl/nijmegen/verbod-op-lachgas-in-regio-komt-steeds-dichterbij-festivals-leggen- verkoop-aan-banden~a2bd09a8


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, CDA, ChristenUnie, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), Denk, PvdA, VVD

  Tegen

  S&S, GroenLinks, SBU, D66

  Lees onze andere moties

  Motie Help de winkeliers, investeer in winkelgebieden

  Lees verder

  Motie Groen, van bijzaak naar standaard werkwijze

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer