Motie Help de winke­liers, investeer in winkel­ge­bieden


11 juli 2019

Motie 155/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 11 juli ter bespreking van de Voorjaarsnota 2019 en bijbehorende raadsvoorstellen,

Constaterende dat:

 • Verschillende winkelgebieden in Utrecht al tijden onder druk staan en met leegstand te maken hebben;
 • De gemeente de afgelopen jaren beperkt heeft geïnvesteerd in een aantal winkelgebieden.

Overwegende dat:

 • Kleine ondernemers steeds moeilijker geschikte ruimtes kunnen vinden;
 • Een eenzijdig aanbod ongewenst is;
 • Winkelgebieden met alleen maar grote ketens kwetsbaar zijn en minder aantrekkelijk voor het winkelend publiek;
 • We lokale winkeliers moeten koesteren;
 • Vitale winkeliersverenigingen en winkelstraatmanagement en advies kunnen helpen om winkelstraten in de binnenstad én in de wijken te behouden;
 • In de winkelstraten ook starters en groeiers te vinden zijn die hulp van de gemeente kunnen gebruiken,

Verzoekt het college:

 • In de begroting voorstellen te doen om tot een ondersteuningsaanpak te komen voor kleine ondernemers en winkelstraten en winkelgebieden;
 • Deze aanpak te dekken uit het budget voor een ‘ecosysteem voor starters en groeiers’ in het programma EZ.

  En gaat over tot de orde van de dag.

Sander van Waveren, CDA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, PvdA, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), Denk, VVD

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, GroenLinks, SBU, ChristenUnie, D66