Motie Helder taal­ge­bruik


8 mei 2014

Motie 39/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 mei 2014, ter bespreking van het coalitieakkoord 2014-2018,

Constaterende dat:

1. In begrotingsstukken en in het coalitieakkoord regelmatig verhullend taalgebruik te vinden is,

Overwegende dat,

1. Het woord 'ombuiging' daarvan wel het meest evidente eufemisme is,

Draagt het college op:

1. Het woord ombuiging niet meer te gebruiken, maar te kiezen uit 'bezuiniging', of 'korting' of een andere meer passende omschrijving.

Van Waveren (CDA), Van Ooien (CU), Van Esch (PvdD), Isabella (PvdA)


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PvdD, CU, PvdA, D66, SP

Tegen

GL, VVD, SBU, S&S