Motie Help de cultuur­sector met verduur­zamen


6 juli 2023

Motie 241/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 juli 2023, ter bespreking van Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2023 en Eerste bestuursrapportage 2023,

Constaterende dat:

 1. De cultuursector met duurzame keuzes een verschil kan maken en een voorbeeldfunctie kan hebben voor medewerkers, bezoekers en makers;
 2. Ook het verduurzamen van de gebouwen van culturele instellingen gezien de klimaatcrisis nodig is.

Overwegende dat:

 1. Er in de cultuursector de ambitie en de wil is om aan de slag te gaan met verduurzaming, maar de sector ook heeft aangegeven hierbij gebaat te zijn bij begeleiding en hulp;
 2. De gemeente hierin een proactieve houding zou moeten aannemen;
 3. De cultuursector een zware tijd tegemoet gaat vanwege de door het college aangekondigde bezuinigingen op cultuur en daardoor extra hulp bij verduurzaming goed kan gebruiken;
 4. Er in de vorige week verzonden cultuurnota 2025-2028 Kleur Bekennen weliswaar een alinea over duurzaamheid is opgenomen, maar deze cultuurnota weinig handvatten biedt om meteen aan de slag te gaan met verduurzaming;
 5. Culturele instellingen actief gewezen zou moeten worden op de beschikbare subsidies voor verduurzaming;
 6. Organisaties die een pand huren van de gemeentelijke vastgoedorganisatie VGU actief zouden moeten worden benaderd over de mogelijkheid om aanspraak te kunnen maken op een tegemoetkoming voor verduurzaming van het pand.

Draagt het college op:

 1. Culturele instellingen middels een brief actief te benaderen om het gesprek aan te gaan en vanuit de gemeente mee te denken over verduurzaming van de panden waarin zij gevestigd zijn;
 2. Hierbij te wijzen op de verschillende subsidiemogelijkheden;
 3. De raad over de uitkomsten hiervan te informeren in Q1 2024.

En gaat over tot de orde van de dag.

Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Ruud Maas, Volt


Status

Overgenomen

Voor

Tegen