Motie Hulp bij bemid­deling bij overlast door houtrook


8 december 2020

Motie 439/2020

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 december 2020, ter bespreking van het raadsvoorstel Utrecht kiest voor gezonde lucht,

Constaterende dat:

  • 10 – 12 % van de bevolking hinder ondervindt van houtrook;
  • Op de website van de gemeente Utrecht1 staat: “Als u last heeft van houtrook, dan kunt u het beste met uw buren in gesprek gaan en vertellen dat u last heeft van de rook”;
  • Het belangrijk is dat buren met elkaar in gesprek blijven en het daarom goed is dat de eerste stap is dat mensen zelf het gesprek met de buren aangaan over de overlast van houtstook.

Overwegende dat:

  • Niet iedereen het makkelijk vindt zelf met de buren in gesprek te gaan;
  • Niet alle stokers goed aan te spreken zijn op hun gedrag;
  • Hulp bij het gesprek met de buren daarom kan helpen om het gesprek goed te voeren;
  • In Utrecht U-Centraal kan helpen bij bemiddeling;
  • Op de website van de gemeente Utrecht over het beleid mbt luchtkwaliteit nergens vermeld staat waar mensen terecht kunnen als zij hulp willen bij het gesprek met de buren over houtstook.

Draagt het college op:

  • Op de website van de gemeente duidelijke informatie te geven over welke hulp mensen kunnen inschakelen als zij er zelf met hun buren niet uit komen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Rachel Heijne, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jan Wijmenga, ChristenUnie
Bülent Isik, PvdA
Cees Bos, SBU


Status

Overgenomen

Voor

Tegen