Motie Huur­ders­in­spraak


11 februari 2016

Motie 25/2016

De gemeenteraad van Utrecht in vergadering bijeen op donderdag 11 februari 2016 ter behandeling van de prestatieafspraken met de Utrechtse woningcorporaties,

Constaterende dat

  • In de nieuwe woningwet staat dat
    • Samenwerking en gelijkwaardigheid belangrijke uitgangspunten zijn
    • Huurders een volwaardig gesprekspartner zijn bij het tot stand komen van de prestatieafspraken met gemeenten en corporaties

Overwegende dat

  • Huurdersorganisaties als de Bundeling, STOK en BOKS hebben aangegeven dat hun rol niet duidelijk genoeg was en er geen sprake was van daadwerkelijke invloed op deze prestatieafspraken

Draagt het college op

  • Bij de jaarlijkse cycles van de prestatieafspraken, in samenspraak met corporaties én de huurdersorganisaties, er voor zorg te dragen dat er de komende jaren daadwerkelijk sprake zal zijn van een volwaardig, tripartiet overleg, met heldere procesafspraken en daadwerkelijke invloed van huurdersorganisaties. En dit overleg jaarlijks te evalueren met alle partijen.

Pepijn Zwanenberg, Groenlinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Bülent Isik, PvdA
Steven Menke, Student & Starter
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Maarten Koning, D66
Tim Schipper, SP


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem

Tegen