Motie Stop met verkoop van sociale huur­wo­ningen in de stad


11 februari 2016

Motie 21/2016

De gemeenteraad van Utrecht in vergadering bijeen op 11 februari 2016, ter behandeling van het raadsvoorstel prestatieafspraken 2016 - 2019

Constaterende dat:

 • De corporaties op dit moment overal in de hele stad de huurwoningen verkopen;
 • Het college erkent dat er nu een tekort is van 1500 sociale huurwoningen en dat dit tekort in 2020 4000 zal zijn
 • Er nu tekort is om de statushouders te kunnen huisvesten

Overwegende dat:

 • In de prestatieafspraken het tekort aan sociale huurwoningen niet wordt opgelost
 • de vraag naar sociale huurwoningen in de stad groot is en alleen maar toeneemt;
 • het doorgaan met verkopen van sociale huurwoningen tot gevolg heeft dat mensen met weinig geld steeds moeilijker in de stad een woning kunnen vinden;
 • door sloop en huurliberalisatie het aantal sociale huurwoningen afneemt.
 • bij (sloop-)nieuwbouw projecten een groot deel van nieuwe woningen bestaat uit koopwoningen en de wachtlijsten groter worden
 • het verkopen van sociale huurwoningen kan bijdragen aan de tweedeling in de maatschappij
 • Woningen boven de sociale huurgrens wel kunnen worden verkocht om inkomsten te genereren voor de corporaties;

Draagt het college op

 • om in overleg met corporaties voorlopig te stoppen met het verkopen van sociale huurwoningen in de stad

en gaat over tot orde van de dag.

Bülent Isik, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA

Tegen

SBU, VVD, D66, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, ChristenUnie, S&S, GroenLinks

Lees onze andere moties

Motie Huurdersinspraak

Lees verder

Motie Voorschoolse educatie ook voor nieuwe asielkinderen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer