Motie Voor­schoolse educatie ook voor nieuwe asiel­kin­deren


11 februari 2016

Motie 17/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 11 februari 2016

Constaterende dat:

  • Nieuwe asielkinderen onder de 4 jaar op dit moment geen gebruik maken van de voorschoolse educatie;
  • Het inzetten van voorschoolse educatie voorkomt dat kinderen met een (taal) achterstand beginnen op de basisschool;
  • Spelenderwijs Utrecht de juiste expertise in huis heeft om deze kinderen te begeleiden.

Overwegende dat:

  • Nieuwe asielkinderen onder de 4 jaar in de noodopvang op dit moment niet voorbereid worden op de basisschool;
  • Dit een ongewenste ontwikkeling is en dit de integratie van deze kinderen belemmert;
  • Spelenderwijs Utrecht aangeeft dat het belangrijk is dat deze kinderen instromen in de voorschoolse educatie;
  • Spelenderwijs Utrecht speciaal opgeleide mensen in huis heeft die met deze kinderen kunnen werken aan de taalontwikkeling, motoriek en emotionele omwikkeling.

Verzoekt het college:

  • Voor nieuwe kinderen die in de noodopvang verblijven voorschoolse educatie aan te bieden;
  • Dit te doen zonder de bestaande groepen te belasten;
  • Dit te doen met de juiste deskundigheid en maatwerk zodat zij op een goede manier kunnen uitstromen naar de voorschoolse educatie.

Bouchra Dibi, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Nicole van Gemert, SP
Maarten van Ooijen, ChristenUnie


Status

Overgenomen

Voor

Tegen