Motie Inter­na­ti­onale economie is oorzaak van probleem


16 juli 2020

Motie 230/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen ter gelegenheid van de raadsvergadering van 16 juli 2020 ter bespreking van de Kaderbrief 2020,

Constaterende dat:

  • Utrecht actief investeert in het binnenhalen van internationale bedrijven, congressen en bezoekers en daarmee in een wedloop terecht is gekomen met andere steden, regio’s en landen voor het meest gunstige economische profiel;
  • Utrecht dit beoogt te bereiken door grootscheeps te investeren in internationale citymarketing via Utrecht Marketing, het binnenhalen van congressen middels het Convention Bureau en prestige-evenementen zoals de Vuelta die het internationale aanzien van de stad moeten oppoetsen;

Overwegende dat:

  • Steden, regio’s en landen met een internationale economie niet alleen extra kwetsbaar zijn voor internationale crises, maar ook bijdragen aan het ontstaan en de verspreiding van zoönotische pandemieën zoals COVID 19;
  • Deze lobby voor internationale bedrijvigheid niet alleen miljoenen kost, maar ook nog eens een negatieve impact heeft op natuur, milieu en klimaat;
  • Utrecht een prachtige stad is die aantrekkelijk genoeg is voor een economie zonder investeringen in internationaal toerisme, bedrijvigheid, en prestige-evenementen;
  • Investeringen in een internationale economie in de weg staan van investeringen in een lokale, duurzame economie;

Roept het college op:

  • Genoemde investeringen die bijdragen aan een internationale economie te stoppen zodra dat kan;
  • De vrijvallende financiële middelen te herbestemmen voor het stimuleren van een lokale en duurzame economie.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Denk

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Utrecht, verklein het risico op een nieuwe pandemie

Lees verder

Motie Verlaag druk van auto’s in de stad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer