Motie Verlaag druk van auto’s in de stad


16 juli 2020

Motie 231/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen ter gelegenheid van de raadsvergadering van 16 juli 2020 ter bespreking van de Kaderbrief 2020,

Constaterende dat:

 • De inkomsten aan parkeergelden vanwege de corona-uitbraak enorm gedaald zijn;
 • Er nog altijd gebieden zijn in de gemeente waar auto’s gratis geparkeerd mogen worden;
 • Het tarief voor een tweede parkeervergunning slechts het dubbele van een eerste parkeervergunning bedraagt;
 • Het bezit en gebruik van auto’s een druk zet op de schaarse ruimte en de luchtkwaliteit in de stad;

Overwegende dat:

 • Het proces van parkeerdrukmetingen en draagvlakmetingen tijdrovend zijn en er uiteindelijk voor zorgt dat het gebied voor betaald parkeren beetje bij beetje wordt uitgebreid;
 • Het beleid voor betaald parkeren en de tarieven voor parkeervergunningen worden geregeld in de Nota Stallen en Parkeren en dat een herziene nota aangekondigd is, maar wel erg lang op zich laat wachten;
 • Het bezit van een tweede auto per huishouden in onze gemeente die hecht aan gezond stedelijk leven en die zich profileert als Fietsstad Nummer 1, ongewenst en achterhaald is;
 • In een tijd waarin de beschikbare ruimte steeds schaarser en daarmee ook steeds duurder wordt, het absurd is dat autobezitters met hun eigendom gratis een stuk van de openbare ruimte bezetten;
 • De meeste auto’s nog steeds vervuilend zijn voor luchtkwaliteit en klimaat, iets wat we als gemeente niet hoeven te ondersteunen;

Roept het college op:

 • Zo snel mogelijk, doch uiterlijk 1 januari 2021, betaald parkeren in de hele stad in te voeren;
 • Eveneens zo snel mogelijk, doch uiterlijk 1 januari 2021, het tarief voor een tweede parkeervergunning, minstens nog eens te verdubbelen ten opzichte van het tarief van een eerste parkeervergunning;
 • Beide punten te verwerken in een raadsvoorstel om die in het najaar van 2020 aan de raad voor te leggen ter besluitvorming.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD