Motie Inzicht in plan­uitval


7 oktober 2021

Motie 311/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, ter bespreking van Raadsvoorstel Regionale Energiestrategie 1.0

Constaterende dat:

  1. De gemeente Utrecht met een bod voor energie-opwek komt in het kader van de regionale energiestrategie, maar dat er rekening gehouden wordt met planuitval
  2. Planuitval voor de hand ligt omdat de gemeente Utrecht bijvoorbeeld ambieert 10 windturbines vergund te hebben voor 1 januari 2025
  3. Het dus nu al sterk de vraag is of Utrechtse bod van 0,543 TWh gehaald gaat worden
  4. De RES 1.0 een te vrijblijvend karakter heeft

Overwegende dat:

  1. De klimaatcrisis van ons vergt dat de energietransitie snel, soepel en doortastend verloopt
  2. Het college op zoek is naar alternatieve gebieden voor duurzame energie-opwek om planuitval op te vangen
  3. Details over planuitval en opvangen ervan nu nog onduidelijk zijn, dat de RES 2.0 hierover inzicht gaat bieden maar dat te lang duurt voor de raad om goed te kunnen controleren en bij te kunnen sturen
  4. Tussen RES 1.0 en RES 2.0 een extra keuzemoment aan de raad te geven waarin het college inzicht geeft in planuitval enerzijds en scenario’s voor het opvangen ervan anderzijds om het Utrechtse bod van 0,543 TWh wel te halen

Draagt het college op:

En gaat over tot de orde van de dag

Ingediend door:

  • Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
  • Tessa Sturkenboom, Student & Starter


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, S&S, CDA, SBU, Denk, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), GroenLinks, ChristenUnie, D66, VVD

Lees onze andere moties

Motie Kom met een bod energiereductie

Lees verder

Amendement Merwedekanaalzone Klimaatneutraal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer