Motie Kom met een bod ener­gie­re­ductie


7 oktober 2021

Motie 310/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, ter bespreking van Raadsvoorstel Regionale Energiestrategie 1.0

Constaterende dat:

  1. Zowel de U16 als de gemeente Utrecht met een bod komen in het kader van de regionale energiestrategie
  2. Er bij beide boden rekening gehouden wordt met planuitval, wat voor de hand ligt, aangezien veel projecten van duurzame energie-opwek helaas kampen met tegenslag

Overwegende dat:

  1. Energie die je niet gebruikt de meest duurzame vorm van energie is omdat je die niet hoeft op te wekken
  2. Energiereductie technisch geen onderdeel uitmaakt van de Regionale Energiestrategie (RES) omdat dit document over de opwek van energie gaat
  3. Opwek en reductie van energie als communicerende vaten beschouwd kunnen worden, waarbij uitval van opwek binnen de RES ook via reductie opgevangen kan worden
  4. Het college werkt aan een Energievisie alsook aan een Actieplan Besparen en dat in een of beide documenten een ambitieus bod voor energiereductie uitgebracht kan worden zoals ook voor de RES een bod is uitgebracht

Draagt het college op:

  1. Een ambitieus bod voor energiereductie te stellen en dit te benoemen en uit te werken in de Energievisie
  2. Over opwek en reductie in samenhang te rapporteren aan de raad om bijsturing mogelijk te maken, en sowieso hier in RES 2.0 op terug te komen

En gaat over tot de orde van de dag

Ingediend door:

  • Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
  • Tessa Sturkenboom, Student & Starter


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, Denk, PvdA, VVD

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), GroenLinks, SBU, ChristenUnie, D66

Lees onze andere moties

Motie Geen nieuwe biomassacentrales in het kader van de RES

Lees verder

Motie Inzicht in planuitval

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer