Motie Kappen met gratis maal­tijden voor de raads­leden


10 november 2016

Motie 217/2016 Programmabegroting 2017

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 november 2016, ter bespreking van de Programmabegroting 2017,

Constaterende dat:

  • Sinds enige tijd de raadsleden - kosteloos - kunnen deelnemen aan de door de griffie georganiseerde raadsmaaltijden, die ten laste komen van dit budget raadsorganen;
  • Bij die raadsmaaltijden met grote regelmaat absurde hoeveelheden voedsel overblijven, die direct worden weggegooid.

Van mening dat:

  • Raadsleden een riante vergoeding krijgen voor het raadswerk en zij deze maaltijden makkelijk zelf kunnen bekostigen;
  • Het zelf moeten bekostigen van de maaltijden een prikkel is tot soberheid en het vermijden van voedselverspilling.

Besluit:

  • De gratis raadsmaaltijden af te schaffen en in plaats daarvan een eigen bijdrage van € 10 per raadslid per keer in te stellen;
  • Dat voortaan alleen meegegeten kan worden na intekening vooraf.

Tim Schipper, SP
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Marlene de Regt, GroenLinks
Dimitri Gilissen, VVD
Sander van Waveren, CDA
Marleen Haage, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

SP, PvdD, GL, VVD, CDA, PvdA, CU, S&S, SBU

Tegen

D66