Motie Klein­schalige opvang van asiel­zoekers in Utrecht


11 februari 2016

Motie 16/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 11 februari 2016

Constaterende dat:

  • Staatssecretaris Dijkhoff gemeenten heeft opgeroepen om ook kleinschalige opvang te bieden aan asielzoekers;
  • Staatssecretaris Dijkhoff aangegeven heeft dat het COA niet de luxe heeft om “nee” te zeggen tegen kleine opvanglocaties;
  • De gesprekken hierover met gemeenten gaande zijn;
  • Het huidige bestuursakkoord tussen VGN en het COA een ondergrens van 300 bedden voor noodopvang heeft;
  • Het college diverse malen heeft aangegeven ook voor kleinschalige opvang te zijn.

Overwegende dat:

  • Kleinschalige opvang een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid voor en veiligheid van asielzoekers in de opvang;Kleinschalige opvang vaak kan rekenen op een breder draagvlak bij omwonenden;
  • Gezien de grote vluchtelingenstromen, het zeer aannemelijk is dat er in de toekomst nog meer opvang nodig is en Utrecht hier ook voor gevraagd zal worden;
  • Er, als ook opvanglocaties onder de 300 bedden meegewogen worden door het COA, meer mogelijke locaties in Utrecht voor handen zijn.

Verzoekt het college:

  • Zich bij VNG in te zetten voor een verlaging van de ondergrens in het bestuursakkoord;
  • Bij toekomstige vragen van het COA kleinschaligheid van noodopvang als zwaarwegendcriterium mee te nemen.

Bouchra Dibi, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Judith Thiele, VVD
Nicole van Gemert, SP
Steven Menke, Student & Starter
Maarten van Ooijen, ChristenUnie
Anne Podt, D66
Peter van Corler, GroenLinks
Marloes Metaal, CDA


Status

Overgenomen

Voor

Tegen