Motie Zoek naar andere locatie voor nood­opvang asiel­zoekers


11 februari 2016

Motie 15/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 11 februari 2016

Constaterende dat:

 • Het college gekozen heeft om een noodopvang voor asielzoekers in de wijk Overvecht te vestigingen;
 • De wijk Overvecht een wijk is met veel problemen, waaronder criminaliteit, armoede, gezondheidsproblemen en jongerenoverlast;
 • In de wijk Overvecht veel kwetsbare mensen wonen en veel voorzieningen voor kwetsbare mensen;
 • Er onrust is ontstaan door de komst van de noodopvang bij een deel van de bewoners.

Overwegende dat:

 • De PvdA voor ruimhartig opvangen vluchtelingen is en dat we dan ook akkoord gaan met de overige voorstellen (uitbreiding azc J. Haydnlaan en Gansstraat)
 • Gezien de problemen in de wijk Overvecht het niet verstandig is er een noodopvang te vestigingen;
 • Een noodopvang ook veel kwetsbare mensen huisvest die rust en veiligheid nodig hebben;
 • Optie 7 en of de optie 8 en 9 (combinatie) op de lijst van onderzochte panden wel degelijk ruimte biedt voor de opvang van asielzoekers;
 • De draagkracht van Overvecht haar maximum bereikt heeft;
 • Naast de lijst met de 9 afgevallen locaties er ook nog lijst is met andere panden waar de raad niet van weet of zij geschikt zijn of niet.

Verzoekt het college:

 • Om op zoek te gaan naar een andere locatie voor de noodopvang aan de Einsteindreef in Overvecht;
 • Hierbij met name te kijken naar optie 7 en of een combinatie te maken van optie 8 en 9 op de lijst met afgevallen panden;
 • De lijst met de andere panden te onderzoeken of daar nog panden bij zitten die geschikt zijn als alternatief voor Overvecht.

Bouchra Dibi, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SBU

Tegen

SP, VVD, CDA, CU, S&S, D66, GL