Motie Kringloop studenten


10 november 2022

Motie 327/2022
De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 november 2022, ter bespreking van Programmabegroting 2023

Constaterende dat:

 1. Internationale studenten die huren bij de SSH verplicht zijn om de woning volledig leeg te halen wanneer zij vertrekken;
 2. Er alleen al op complex de Sterren twee keer per jaar een grote container vol spullen door studenten wordt gevuld en weggegooid;
 3. We in het coalitieakkoord de ambitie uitspreken om in 2050 volledig circulair te zijn en een Upcycle center op te richten;

Overwegende dat:

 1. De meubels, spullen en apparaten die weggegooid worden ook hergebruikt kunnen worden door andere studenten
 2. Studenten niet altijd de middelen hebben om nieuwe meubels of spullen te kopen;
 3. Studenten vaak geen vervoersmiddel hebben om meubels naar kringloopwinkels te brengen of op te halen;
 4. Een woningcorporatie in Delft al langer bezig is met het recyclen van oude spullen van internationals;
 5. In New Hampshire met een soortgelijke actie ‘trash-2-treasure’ al meer dan 170 ton aan spullen is gerecycled;
 6. Alle maatregelen om te verduurzamen helpen;

Draagt het college op:

 1. In gesprek te gaan met de SSH, de onderwijsinstellingen en studentenorganisaties als Buddy Go Dutch, ESN en woonbesturen om te kijken welke mogelijkheden er zijn om een kringloopmarkt te organiseren, in de buurt van studentencomplexen;
 2. Te ondersteunen bij het zoeken naar een plek voor deze markt;
 3. Te onderzoeken of en waar dit concept nog meer toegepast kan worden, zoals bij andere huurwooncomplexen;
 4. De raad op de hoogte te houden van de uitwerking van de motie.

En gaat over tot de orde van de dag

Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Gertjan te Hoonte, Utrechtse VVD
Rik van der Graaf, ChristenUnie
Charlotte Passier, Volt


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Maak veroorzaker zwerfafval verantwoordelijk voor het opruimen

Lees verder

Motie GFT-inzameling in de gehele gemeente

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer