Motie Lagere inko­menseis Merwe­deka­naalzone


7 oktober 2021

Motie 336/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, ter bespreking van het Raadsvoorstel Omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 2 uitwerking van de Ruimtelijke Agenda,

Constaterende dat:

1. De inkomenseis voor de Merwedekanaalzone op dit moment op 42x het maandinkomen per jaar staat;
2. Bij de bespreking van de Huisvestingsverordening in 2019 de M2019/75 met een brede meerderheid is aangenomen, die het college heeft opgedragen te komen met voorstellen voor het verlagen van de inkomenseisen en daarbij een grens van 36x de maandhuur te hanteren;

Overwegende dat:

1. De betaalbaarheid van de woningen in de Merwedekanaalzone door de hoge inkomenseis onder druk staat;
2. Het woningtekort in Utrecht nijpend is en het daarom belangrijk is dat er toegankelijke woningen zijn voor middeninkomens;
3. Het door de verschillende belangen van private eigenaren en gemeente ingewikkeld is om tot een compromis te komen over de betaalbaarheid van de woningen;
4. De ontwikkeling van de Merwedekanaalzone over een lange periode verspreid is;

Draagt het college op:

1. Met marktpartijen af te spreken dat de inkomenseis na het instemmen van het nieuwe actieplan middenhuur van gemeente Utrecht kan worden herzien;
2. Hierin ook voor de eerste fase van de ontwikkeling te streven naar een maximale inkomenseis van 36x het maandinkomen per jaar;
3. De inkomenseis van 36x het maandinkomen per jaar in ieder geval als uitgangspunt te zien van verdere ontwikkelingen in de Merwedekanaalzone;
4. De raad over de gesprekken met de ontwikkelaars en het vervolg van het proces te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Eva Oosters, Student & Starter
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA
Henk van Deún, PVV
Jantine Zwinkels, CDA
Gertjan te Hoonte, VVD
Floor de Koning, GroenLinks
Maarten Koning, D66


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD

Tegen

SBU

Lees onze andere moties

Motie Onzelfstandige studentenhuisvesting in de Merwedekanaalzone

Lees verder

Amendement Geen brug bij de Waalstraat Merwedekanaal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer