Motie Maak 'Babs voor een dag' mogelijk in Utrecht voor alle Neder­landers


3 juli 2014

Motie 52/2014

De gemeenteraad van Utrecht, ter vergadering bijeen op 3 juli 2014,

Constaterende dat:

  • In Utrecht er geen mogelijkheid is om 'Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand'(Babs) voor één dag te worden;
  • In andere gemeenten, zoals Rotterdam en Amsterdam deze mogelijkheid wel bestaat;
  • Inwoners in die gemeenten daardoor de mogelijkheid hebben getrouwd te worden door een dierbare;

Overwegende dat:

  • Veel mensen behoefte hebben hun trouwdag naar eigen wens in te richten;
  • Het zelf kiezen van degene die het huwelijk voltrekt daar een onderdeel van is;
  • Dat de invoering van 'Babs voor één dag' voor de gemeente kostenneutraal doorgevoerd kan worden, als de extra kosten voor de gemeente en de beëdiging van de Babs in de leges doorberekend worden.

Draagt het college op:

  • Het reglement Burgerlijke Stand Utrecht 2013 zodanig aan te passen dat het voor alle meerderjarige Nederlanders mogelijk wordt 'Babs voor één dag' te worden in Utrecht;
  • De Verordening op de heffing en invordering van leges 2013 uit te breiden met een speciaal tarief voor huwelijken voltrokken door een' Babs voor één dag'.
  • De raad voor de Programmabegroting 2015 te informeren over de uitvoering;
  • De aanpassingen zo snel mogelijk door te voeren, maar in ieder geval voor 1 januari 2015.

En gaat over tot de orde van de dag,

S. Scholten, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
S. de Vries, GroenLinks
S. Menke, S&S
C. Bos, Stadsbelang Utrecht
Q. Raikowski, VVD
V. Wijlhuizen, SP
M. van Ooijen, CU


Status

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen