Motie Maak burger­ini­ti­atief makke­lijker


30 juni 2015

Motie 102/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 30 juni 2015, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2015,

Constaterende dat:

  • Inwoners van Utrecht 250, 1000 of 2500 handtekeningen nodig hebben om een onderwerp op buurt-, wijk of stedelijk niveau op de agenda van de gemeenteraad te krijgen (het burgerinitiatief);
  • Inwoners van Amsterdam en Rotterdam respectievelijk 200 of 250 handtekeningen nodig hebben voor een burgerinitiatief, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt naar buurt-, wijk- of stedelijk niveau.

Overwegende dat:

  • Het gemeentebestuur de ambitie heeft om samen met inwoners de stad te maken;
  • De mogelijkheid voor inwoners om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten daarvoor één van de instrumenten is;
  • De drempel daarvoor behoorlijk nu hoog is.

Draagt het college op:

  • Een nieuwe verordening burgerinitiatief op te stellen;
  • Deze in 2015 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad;
  • Daarin te kiezen voor 250 handtekeningen voor plannen op buurt-, wijk-en stedelijk niveau.

En gaat over tot de orde van de dag.

Sanne Scholten, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Steven Menke, Student & Starter
Hilde Koelmans, SP
Marloes Metaal, CDA
Queeny Rajkowski, VVD


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdD, S&S, SP, CDA, VVD, GL

Tegen

CU, PvdA, SBU