Motie Maak Utrechts beleid inzich­telijk voor iedereen


6 november 2014

Motie 135/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen in vergadering op donderdag 6 november 2014 ter behandeling van de programmabegroting 2015,

Constaterende dat:

 • Het college als lijfspreuk 'Utrecht maken we samen' hanteert;
 • Vele inwoners van Utrecht willen meedenken over de toekomst van hun stad en ideeën, plannen en oplossingen willen aandragen;
 • De inbreng van inwoners een stuk beter verwerkt kan worden als de inbreng al binnen de beleidskaders past.

Overwegende dat:

 • De inzichtelijkheid van het beleid dat de gemeente Utrecht hanteert per collegeportefeuille sterk verschilt. Van zeer goed (bijvoorbeeld op het vlak van de decentralisaties) tot compleet onvindbaar;
 • Inwoners en ondernemers daardoor erg veel moeite moeten doen om achter het gemeentelijk beleid te komen en vaak zelfs niet duidelijk is of er beleid op een bepaald vlak bestaat.
 • Daarmee onnodig veel energie en inzet van inwoners en ondernemers verloren gaat die zich juist graag willen inzetten voor de stad en hun zaak.

Draagt het college op:

 • Om op het adres www.utrecht.nl/beleid een overzicht te geven van al het beleid (kaders, nota's, notities, relevante raads- en commissiebrieven) van de gemeente Utrecht dat van kracht is.
 • Hier ook aan te geven welk beleid wanneer herzien zal worden c.q. welk beleid momenteel in ontwikkeling is.
 • Dit overzicht actueel te houden en er voor zorg te dragen dat alle documenten volledig tekstueel doorzoekbaar zijn.
 • Op deze pagina ook te verwijzen naar de plek waar de van kracht zijnde verordeningen van de gemeente te vinden zijn (overheid.nl).
 • Bovenstaande mee te nemen in de herontwikkeling van de gemeentelijke website die gaande is.

en gaat over tot de orde van de dag

Steven Menke, Student & Starter
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Sander van Waveren, CDA
Sanne Scholten, D66
Marlene de Regt, GroenLinks
Jolande Uringa, ChristenUnie
Bulent Isik, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

S&S, PvdD, CDA, D66, GL, CU, PvdA, SP

Tegen

VVD, StadsbelangUtrecht