Motie Mag het licht uit? Aan de slag met licht­hinder en licht­ver­vuiling


10 november 2016

Motie 216/2016 Programmabegroting 2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 10 november 2016, ter bespreking van de Programmabegroting 2017.

Constaterende dat:

 • In 2008 het Gemeentelijke Verlichtingsplan is vastgesteld;
 • Het Verlichtingsplan beoogt ‘een op duurzaamheid gericht beleid door het inkopen van groene elektriciteit en duurzame materialen, het toepassen van energiezuinige verlichting en het beperken van verlichtingsniveaus en lichtvervuiling;
 • Hiermee een besparing wordt nagestreefd van 900 ton CO2 per jaar;
 • De besparingsdoelstelling zijn opgetekend tot 2% per in 2015;
 • Een uitwerking van mogelijkheden is opgenomen binnen het ‘Programma Utrechtse Energie’ en in 2013 een rapportage heeft opgeleverd.

Overwegende dat:

 • Zowel over het Gemeentelijke Verlichtingsplan als de rapportage onduidelijk is welke maatregelen al dan niet genomen zijn en met welk resultaat, o.a. voor het milieu;
 • Ook te noemen: de korte-middellange-lange maatregelen, communicatie tijdens de uitvoeringsfase, het resultaat van de proefperiode en van de ‘verdere studie’ naar het fotomateriaal van ISS om lichtbronnen vast te stellen en te verbeteren;
 • Het college tot nu toe zeer summier informatie verstrekt over haar doelen en resultaten.

Draagt het college op:

 • Een onderzoek uit te voeren naar het resultaat van de doelen en maatregelen, opgetekend in het Gemeentelijke Verlichtingsplan (2008) en de Rapportage mogelijkheden lichtreductie (2013)
 • Hierin te betrekken eerder genoemde thema’s
 • De Raad hierover te informeren vóór het einde van 2016

Jolande Uringa, ChristenUnie
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Geluidswerende maatregelen MotorCross op Lage Weide

Lees verder

Motie Doe de deur dicht!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer