Motie Meer blauw op groen


30 juni 2016

Motie 151/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 30 juni 2016, ter gelegenheid van de bespreking van de Voorjaarsnota 2016,

Constaterende dat:

  • Er regelgeving bestaat om overlast voor de omgeving en schade aan de locatie te beperken (bijvoorbeeld gemeentelijk bomenbeleid, APV en Beheerplan Zocherpark;
  • Het toezicht op en de handhaving van deze regelgeving als onvoldoende ervaren wordt;
  • Het college aangeeft dat dit komt omdat er onvoldoende capaciteit is om meer toezicht mogelijk te maken;
  • Gebrek aan toezicht en handhaving er mede oorzaak van is dat de regelgeving om de overlast voor de omgeving van evenementen te beperken niet of onvoldoende nageleefd wordt.

Roept het college op om:

  • Meer toezichthouders en handhavers naar de locaties te sturen tijdens de opbouw, afbouw en uitvoering van evenementen, ook ’s avonds en in het weekend;
  • Te zorgen voor een goede training van deze toezichthouders en handhaven zodat zij in staat zijn overtredingen te herkennen en hiertegen op te treden;
  • Dit te financieren door de leges voor evenementen te verhogen, zodat veroorzakers meebetalen aan toezicht en handhaving.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie, SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Tegen

GroenLinks, VVD, SBU, S&S, D66, PvdA, CDA

Lees onze andere moties

Motie Start met wind- en zonne-energie in polder Rijnenburg

Lees verder

Motie Voor een gezonde groene toekomst

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer