Motie Met CO2-arm asfalt krijgen onze wegen pas echt een TOPlaag


12 november 2015

Motie 154/2015

De Gemeenteraad, bijeen op 12 november 2015 ter bespreking van de programmabegroting 2016, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • Asfalt op wegen wordt aangebracht in 2 lagen; een onderlaag en toplaag. De onderlaag van ongeveer 10cm dik wordt elke 20 jaar vervangen, de toplaag van ongeveer 3 centimeter wordt meestal tussen de 5 en 7 jaar vervangen.
  • De gemeente Utrecht gerecycled asfalt gebruikt voor de onderlaag, maar niet voor de toplaag, terwijl er gedurende de levensduur van de weg evenveel asfalt nodig is voor de top- als onderlaag;
  • Verschillende bedrijven technische oplossingen hebben om ook in de toplaag in elk geval tot 30% gerecycled asfalt toe te passen;
  • De markt zelfs al kwalitatief hoogwaardige asfaltproductie mogelijk maakt waarbij de deklaag voor minimaal 80% uit gerecycled asfat bestaat;

overwegende dat:

  • De gemeente Utrecht veel CO2 kan besparen als het ook in de deklaag werkt met CO2-arm asfalt;
  • CO2-arm asfalt goedkoper is, omdat het bestaat uit hergebruikt materiaal en bovendien even stil kan zijn als de huidige gebruikte Utrechtse mix;
  • Hergebruik van asfalt aansluit bij de ambities van de gemeente Utrecht om een circulaire economie te worden;
  • Marktpartijen zoeken naar partners om meer praktische ervaring op te doen met deze schone innovaties voor ons wegennet;

roept het college op:

  • Binnen de komende twee jaar pilots te starten met CO2-arm asfalt in de toplaag van nieuw aan te leggen wegen en over de vorderingen hiervan te rapporteren aan de raad bij de Voorjaarsnota en Programmabegroting.

Matthijs Sienot, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Monique Bollen, GroenLinks
Michel Eggermont, SP


Status

Overgenomen

Voor

Tegen