Motie Mond­kapjes kosteloos voor U-pashouders


1 oktober 2020

Motie 302/2020

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 1 oktober 2020, ter bespreking van Debat Actualiteit rondom Coronamaatregelen,

Constaterende dat:
1. Het kabinet met een dringend advies is gekomen om in publieke ruimtes zoals winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations, restaurants, cafés, theaters en concertzalen, kappers, schoonheidsspecialisten en andere contactberoepen, voor zowel dienstverlener als klant, een mondkapje te dragen.
2. Het vanaf 1 juni verplicht is om in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen.
3. Het dragen van een mondkapje bescherming biedt, maar wel circa 1 euro per mondkapje kost.

Overwegende dat:
1. Volgens de FNV mensen op of rond het minimum het financieel al extra zwaar hebben nu en deze extra kostenpost daar simpelweg niet bij kan.
2. Mensen op of rond het minimum ook recht hebben op bescherming middels een mondkapje.
3. Het in ons aller belang is dat de mondkapjes gedragen worden om verdere besmettingen te voorkomen.
4. De gemeente Rotterdam vanwege de verplichting in het openbaar vervoer mondkapjes beschikbaar stelt voor Rotterdammers met een lager inkomen en Utrechters met een lager inkomen dat ook verdienen.

Draagt het college op:
1. om te onderzoeken op welke manier de U-pashouders in aanmerking kunnen komen voor mondkapjes zonder dat ze daarvoor hoeven te betalen en de U-pashouders hiermee te voorzien van mondkapjes.

En gaat over tot de orde van de dag.

Mahmut Sungur, DENK
Maarten van Heuven, PvdD
Rick van der Zweth, PvdA
Heleen de Boer, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen