Motie Veilig naar buiten op drukke plekken in een aantrek­ke­lijke stad


1 oktober 2020

Motie 294/2020

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 1 oktober 2020, ter bespreking van de actualiteit rondom coronamaatregelen,

Constaterende dat:
1. De coronacrisis nog steeds van ons vraagt om meer ruimte te creëren tussen personen om ons gezond en veilig te houden;
2. De aanvullende maatregelen van het kabinet van 28 september 2020 de urgentie van de situatie laten zien;
3. De inrichting van de openbare ruimte een taak is van de gemeente;
4. De gemeenteraad motie 87 Vermijd drukte heeft aangenomen.

Overwegende dat:
1. Spreiding van mensen door de stad helpt om verdere verspreiding van het virus te voorkomen;
2. Mensen de komende maanden veilig naar buiten willen maar op veel plekken het te druk is en afstand houden lastig blijkt;
3. Het niet alleen te druk is in de binnenstad maar ook in (wijk)winkelcentra;
4. Mensen zeer bereid zijn om hun verantwoordelijkheid te nemen in het vermijden van drukte en afstand te houden maar de gemeente haar inwoners en bezoekers zo makkelijk mogelijk moet maken om deze verantwoordelijkheid te kunnen nemen;
5. Er een coördinatieteam openbare ruimte in het leven is geroepen die maatregelen in de stad heeft getroffen, maar dat dit op diverse drukke plekken nog tekortschiet of verwarring veroorzaakt;
6. We hiernaast nog gebruik kunnen maken van gedragswetenschappers, culturele makers, social designers, ondernemers en denkkracht uit de stad om slimmer met de openbare ruimte om te gaan en mensen te verleiden om andere looproutes te nemen en te laten zien wat gewenst gedrag is;
7. Oproepen om mensen te verleiden om op andere momenten naar specifieke plekken te komen hier ook bij kunnen helpen;
8. De geleerde lessen uit de in september naar de raad gestuurde Quickscan op het gebied van openbare ruimte niet overtuigend zijn en vooral gericht op scholen;
9. We nog veel meer kunnen doen om in de openbare ruimte aandacht te vragen voor de maatregelen zoals bij verkeersregelinstallaties op fietsroutes met behulp van markeringen op het wegdek aan te geven hoeveel afstand moet worden gehouden en de aftelknoppen zo aan te passen dat ze met de elleboog kunnen worden bediend;
10. Monitoring van drukte niet moet leiden tot meer camera’s in de openbare ruimte.

Draagt het college op:
1. Extra expertise zoals genoemd in de overwegingen, in te schakelen om de openbare ruimte in zowel de binnenstad als op andere drukke plekken in de stad bijvoorbeeld rondom winkelcentra anders in te richten en het voor mensen makkelijker te maken om hun gedrag aan te passen;
2. De Druktemonitor verder uit te breiden en actiever onder de aandacht te brengen;
3. Te onderzoeken hoe desinfectiepunten in de openbare ruimte (winkelstraten, beheerde speeltuinen, OV-haltes etc) kunnen worden toegevoegd en dit zo mogelijk te realiseren.

En gaat over tot de orde van de dag,

Jony Ferket, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA
Jeffrey Koppelaar, S&S
Sander van Waveren, CDA
Heleen de Boer, GL
Dimitri Gilissen, VVD
Mahmut Sunger, Denk


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, Denk, D66, PvdA, VVD

Tegen

ChristenUnie