Motie Testen, testen, testen


1 oktober 2020

Motie 293/2020

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 1 oktober 2020, ter bespreking van actualiteit rondom coronamaatregelen.

Constaterende dat:
1. Het aantal coronabesmettingen de afgelopen weken fors is opgelopen;
2. Dit in het land en ook in Utrecht heeft geleid tot een situatie die alarmerend is;
3. Het kabinet op 28 september heeft besloten tot nieuwe maatregelen voor een periode van minimaal 3 weken om te zorgen dat het reproductiegetal (R) weer <1,0 wordt.

Overwegende dat:
1. Met het forse aantal besmettingen (d.w.z. R >1,0) niet meer mogelijk is om iedereen die klachten heeft snel te laten testen en goed bron- en contactonderzoek uit te laten voeren;
2. De belofte van het kabinet dat iedereen zich kan laten testen, niet waargemaakt is;
3. Om het virus (nu wel) in te dammen, het cruciaal is om de komende weken het testen, het bron- en contactonderzoek, en hulp bij en informatie over zelfisolatie goed functionerend te krijgen;
4. Dit primair een landelijke verantwoordelijkheid is, waarbij de GGDrU en de gemeente Utrecht ook een rol en verantwoordelijkheid hebben.

Roept het college op:
1. Alles te doen wat binnen de mogelijkheden van de gemeente Utrecht ligt om ervoor te zorgen dat het testen en het bron- en contactonderzoek zo snel mogelijk (liefst binnen 3 weken) tiptop in orde is opdat we het virus actief kunnen indammen;
2. Op landelijk niveau (VWS, Veiligheidsberaad, GGD-GHOR) een nadrukkelijk signaal af te geven dat het testbeleid met grote urgentie beter moet, waarbij test- en labcapaciteit en de lange wachttijd aan de telefoon geen flessenhals meer mogen vormen, en er duidelijke, eenduidige en begrijpelijke landelijke communicatie over het testen moet zijn;
3. Hierbij aan te dringen op het z.s.m. inzetten van gevalideerde sneltests3 - voor bijv. docenten, agenten, zorgverleners, etc. - en aan te geven dat Utrecht graag bereid is hier mee te starten;
4. Met partners in de stad, de GGDrU en bijv. Pharos te zorgen dat er begrijpelijke informatie en hulp is over/bij het testen, bron- en contactonderzoek en zelfisolatie, om zodoende zoveel mogelijk drempels weg te nemen om je te laten testen;
5. Met de GGDrU te zorgen dat er door heel Utrecht heen genoeg en goed bereikbare teststraten zijn en blijven voor alle vervoersvormen (voet, fiets, auto).

En gaat over tot de orde van de dag.

Jony Ferket, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Streefland, CU
Rick van der Zweth, PvdA
Heleen de Boer, GroenLinks
Tim Schipper, SP
Dimitri Gilissen, VVD
Sander van Waveren, CDA
Mahmut Sungur, DENK
Tessa Sturkenboom, Student&Starter


Status

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen