Motie Na Fase 1 is de bouw van geplande sociale huur­wo­ningen aan de beurt


1 oktober 2020

Motie 304/2020

De raad van de gemeente Utrecht, in vergadering bijeen op 1 oktober 2020 ter bespreking van het Raadsvoorstel ‘Vaststelling Bestemmingsplan Cartesiusdriehoek Fase 1’.

Constaterende dat:

  • Er voor een sociale huurwoning 11 jaar wachttijd is;
  • Het college de ambitie heeft om het aantal sociale huurwoningen in Overvecht te verminderen.

Overwegende dat:

  • Door de verkoop en liberalisatie van de sociale huurwoningen het aantal sociale huurwoningen afneemt;
  • Het verminderen van het aantal sociale huurwoningen in Overvecht gecompenseerd dient te worden;
  • Voldoende betaalbare koop- en (sociale)huurwoningen bijdraagt aan een ongedeelde stad;
  • Voor een goed functionerende stad een sociale huurvoorraad van voldoende omvang een essentiële voorwaarde is;
  • Een snelgroeiende stad extra druk op bestaande woningvoorraad legt en dit consequenties heeft voor betaalbaarheid en beschikbaarheid in alle segmenten;
  • Het bouwen van sociale huurwoningen ook in de eerste fase bijdraagt aan een goede mix van het gebied;
  • De kans bestaat dat wanneer het bouwen van de geplande sociale huurwoningen aan het eind van het ontwikkeltraject gepland is, deze woningen uiteindelijk niet worden gebouwd of dat er minder worden gebouwd (voorbeeld: Zijdebalen).

Draagt het college op:

  • Na de realisatie van Fase 1 gelijk en/of op zeer korte termijn te starten met het bouwen van de geplande sociale huurwoningen in het gebied Cartesiusdriehoek.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bülent Isik, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen