Motie Naar een werkend canna­bis­beleid


21 mei 2015

Motie 36/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 21 mei 2015;

Constaterende dat:

  • De Tweede Kamer op 19 mei met een minimale meerderheid een motie aan heeft genomen die de regering oproept "gemeenten geen enkele ruimte te geven om onderzochte plannen naar gereguleerde wietteelt ook daadwerkelijk in de praktijk te realiseren".
  • Utrecht een van de initiatiefnemers is van het Joint Manifest, dat oproept een landelijk stelsel van gecertificeerde en gereguleerde wietteelt in te voeren. Een initiatief dat is ondertekend door 56 gemeenten die gezamenlijk meer dan 80% van de coffeeshops binnen hun hun gemeentegrenzen hebben.
  • 60% van de Nederlandse bevolking een initiatief om te komen tot een alternatief voor het huidige improductieve cannabisbeleid ondersteunt.

Overwegende dat:

  • Het feit dat cannabis in Nederland verkocht mag worden, maar niet legaal ingekocht kan worden, ook in Utrecht grote gevolgen heeft voor de veiligheid en volksgezondheid.
  • Nederlandse rechters eerder niet van zins bleken coffeeshophouders straf op te leggen voor het zelf organiseren van hun 'achterdeur'.
  • De Tweede Kamer met haar motie geen enkel idee geeft hoe dan wél om te gaan met de problemen die voortvloeien uit het huidige gedoogbeleid.

Roept het college op:

  • Te blijven zoeken naar mogelijkheden experimenten met gereguleerde wietteelt voort te zetten in Utrecht.
  • Hierin op te trekken met andere gemeenten die met vergelijkbare problemen worstelen.
  • De Minister van Veiligheid en Justitie (opnieuw) uit te nodigen voor een op feiten gebaseerde dialoog ten aanzien van regulering van cannabis en voor een cannabisbeleid dat wérkt in de gemeenten die ermee te maken hebben.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne-Marijke Podt (D66)
Eva van Esch, Partij voor de Dieren}
Steven de Vries (GL)
SP, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), PvdA

Tegen

SBU, VVD, ChristenUnie, CDA