Motie Onderzoek woon­vormen


4 juni 2015

Motie 50/2015

Constaterende dat:

  • In de jaarlijkse Utrecht Monitor onderzoek wordt gedaan naar demografische gegevens van huurders en de eigenschappen van de woning;
  • In Utrecht tal van verschillende woonwensen bestaan onder inwonersgroepen en dit momenteel niet meegenomen wordt in de ontwikkeling van beleid;
  • Woonwensen van inwoners voortkomen vanuit hun behoefte van leven en werken, zoals bijvoorbeeld de buitenruimte en de grootte van hun huis, een huis gebouwd in zelfbeheer of het willen delen van een woning met vrienden in plaats van een partner etc.;
  • In de Utrecht Monitor niet gevraagd wordt naar deze diverse woonvormen van inwoners;

Overwegende dat:

  • Een actueel overzicht van (gewenste) woonvorm relevant zijn voor de ontwikkeling van beleid;
  • Actuele informatie over woonvormen van belang zijn voor een juist beeld van trends die in de stad ontstaan;

Besluit / Roept het College op om:

  • Onderzoek naar woonvormen standaard op te nemen in de Utrecht Monitor of andere jaarlijks stedelijke enquêtes;
  • Deze resultaten mee te nemen in de jaarlijkse evaluatie van de woonvisie;

Steven Menke, Student & Starter
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Naar een werkend cannabisbeleid

Lees verder

Motie Vrienden met Friendscontracten  

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer