Motie Vrienden met Friends­con­tracten  


4 juni 2015

Motie 49/2015

Constaterende dat:

 • In het land goede ervaringen zijn opgedaan met 'friendscontracten';
 • Utrechtse bewoners van huurwoningen geen behoefte hebben aan een verplicht samenlevingscontract maar gezamenlijk wel voldoen aan een inkomenseis;
 • Een huurcontract op naam van alle leden van een woongroep zonder onderlinge huurrelatie bijdraagt aan de levendigheid van een stad;

Overwegende dat:

 • De toestroom van nieuwe bewoners naar Utrecht groot is;
 • De huidige woningmarkt niet is toegespitst op de aanwas van eenpersoonshuishoudens;
 • Een groot deel van jonge bewoners bewust ervoor kiest om de kosten van het huishouden te delen;
 • Friendscontracten inwoners helpt een woonplek in Utrecht te vinden waardoor de bestaande woningvoorraad op een flexibele en efficiënte manier wordt benut;

Roept het college op om:

 • Friendscontracten actief te stimuleren in de particuliere huurmarkt;
 • Via een commissiebrief een overzicht te geven van het beleid omtrent Woongroepen voorafgaand aan de commissie over de evaluatie van het omzettings- en splisingsbeleid;
 • Het beleid inzichtelijk te maken voor zowel maatschappelijke als commerciële organisaties organisaties;
 • Duidelijke afspraken te maken in de prestatieafspraken met corporaties over ruimte voor Friendscontracten,

Steven Menke, Student & Starter
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Maarten Koning, D66
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Bert-Jan Brussaard, CDA
Jolande Uringa, ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem aangenomen

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Onderzoek woonvormen

Lees verder

Amendement Label B olé olé olé

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer