Motie Nader onderzoek naar ouderen in armoede


8 december 2016

Motie 238/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 december 2016 ter bespreking van het raadsvoorstel Vernieuwing armoedeaanpak: armoederegelingen vanaf 2017,

Constaterende dat:

  • De huishoudtypes met ouderen in de Minimaeffectrapportage van het Nibud geen problemen hebben om rond te komen;
  • Het college daarom voorstelt de energiekostenregeling ouderen (voorheen reserveringstoeslag) te beëindigen;

Overwegende dat:

  • Een huishoudtype bestaande uit een ouder stel met zorgkosten niet is meegenomen in de Minimaeffectrapportage;
  • De zorgkosten van ouderen in de Minimaeffectrapportage ongeveer even hoog zijn ingeschat als de zorgkosten van jongeren, terwijl die gemiddeld hoger zullen uitpakken;
  • In de Minimaeffectrapportage geen rekening is gehouden met mensen met een onvolledige AOW-uitkering (AIO-uitkering);
  • Op mensen met een onvolledige AOW-uitkering, in tegenstelling tot mensen met een volledige AOW-uitkering, niet zijn vrijgesteld van de kostendelersnorm;
  • In deze categorie relatief veel zorg-en hulpbehoevenden zitten, voor wie de kostendelersnorm kan uitpakken als een ‘mantelzorgboete’;

Draagt het college op:

  • In samenspraak met het COSBO en andere relevante partijen in de stad nader onderzoek te doen naar de inkomenspositie van arme ouderen in de stad;
  • Hierbij in ieder geval de hoogte van zorgkosten (zoals de stapeling van eigen bijdragen) en de positie van mensen met een onvolledige AOW-uitkering (al dan niet met kostendelersnorm) te betrekken;
  • De raad vóór 1 april 2017 over de uitkomsten te informeren

en gaat over tot de orde van de dag.

Ruben Post, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Marloes Metaal, CDA


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CDA, SP

Tegen

VVD, GL, D66, SS, SBU, CU