Motie Voer motie Koelkast en wasma­chine weer via bijzondere bijstand onverkort uit


8 december 2016

Motie 239/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 december 2016 ter bespreking van het raadsvoorstel Vernieuwing armoedeaanpak: armoederegelingen vanaf 2017,

Constaterende dat:

  • Op 10 december 2015 motie M 2015/202 ‘Koelkast en wasmachine weer via de bijzondere bijstand’ is aangenomen;
  • Deze motie het college opdraagt de bijzondere bijstand weer open te stellen voor reparatie en vervanging van de duurzame gebruiksgoederen koelkast en wasmachine vanaf het moment dat de individuele inkomenstoeslag en de energiekostenregeling voor ouderen komen te vervallen;
  • In het raadsvoorstel de individuele inkomenstoeslag voorlopig blijft bestaan (zij het dat deze voor sommigen wel wordt verlaagd), maar de energiekostenregeling voor ouderen wordt beëindigd;

Overwegende dat:

  • Op grond van het raadsvoorstel en de beantwoording van het college in de commissiebespreking het college niet voornemens is de bijzondere bijstand voor koelkast en wasmachine open te stellen voor ouderen;

Draagt het college op:

  • Motie 2015/202 onverkort uit te voeren, zodat vanaf 1 januari 2017 ouderen voor vervanging of reparatie van koelkast en wasmachine een beroep kunnen doen op de bijzondere bijstand;
  • Dit te verankeren in de Richtlijnen Bijzondere Bijstand

en gaat over tot de orde van de dag.

Ruben Post, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CU

Tegen

SP, VVD, GL, D66, CDA, SS, SBU