Motie Nieuwbouw op eigen grond is ener­gie­neu­traal


14 januari 2016

Motie 5/2016

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 14 januari 2016 ter bespreking van het raadsvoorstel Energieplan en duiding (herzien)

Constaterende dat:

  • Er op dit moment geen verplichting geldt voor de ontwikkelaars/bouwers om energieneutrale nieuwbouw mogelijk te maken;
  • deze verplichting pas na 2020 wettelijk mogelijk wordt;

Overwegende dat:

  • alle nieuwbouw die vóór 2020 niet energieneutraal is, niet bij zullen dragen aan de duurzaamheidsambitie van het college;
  • nieuwbouwobjecten die vóór 2020 niet energieneutraal zijn, een nieuwe achterstand creëren die de eerstkomende 10 tot 15 jaar niet meer wordt ingehaald;
  • de gemeente Utrecht via eigen grond(positie) een instrument in handen heeft om energieneutrale nieuwbouw mogelijk te maken;

Verzoek het college om:

  • alles op alles te zetten om bij het ter beschikking te stellen / aanbesteden van gemeentelijke gronden aan de ontwikkelaars / bouwers energieneutrale nieuwbouw als uitgangspunt te nemen.

en gaat over tot orde van de dag

Bülent Isik, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen