Motie Onderzoek Verma­ke­lijk­he­den­re­tri­butie


6 juli 2023

Motie 256/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 juli 2023 ter bespreking van de Voorjaarsnota,

Constaterende dat:

1. Festivals en evenementen toenemende inzet in mensen en middelen van de gemeente Utrecht vragen, onder andere door het opstellen en onderhouden van locatieprofielen, waarvoor €100.000 is begroot;

2. De leges op evenementenvergunningen niet kostendekkend zijn en dat de gemeente dus zo evenementen subsidieert;

3. In onder andere Amsterdam een Vermakelijkhedenretributie wordt geheven [1], dat wil zeggen een extra heffing op bedrijfsmatig, betaald amusement en vermaak vanaf 500 betalende bezoekers.

Overwegende dat:

1. Financieel zwaardere tijden niet alleen met bezuinigingen, maar ook met extra bijdragen kunnen worden opgevangen;

2. Het rechtvaardig is om kosten van de gemeente voor de facilitering van grootschalige evenementen en festivals ook door bezoekers op te laten brengen.

Draagt het college op om:

1. Te onderzoeken of het invoeren van een Vermakelijkhedenretributie in Utrecht mogelijk is;

2. De raad hierover te informeren, uiterlijk Q4 2023.

En gaat over tot de orde van de dag.

Linda Bode, Volt
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, EenUtrecht, Volt, CU

Tegen

Utrecht Solidair, Bij1, VVD, PvdA, D66, Denk, SBU, GL, CDA, S&S, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)