Motie Ook fietsers moeten hun afval kwijt


9 november 2017

Motie 224/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 november 2017, ter bespreking van de Programmabegroting 2018,

Constaterende dat:

 • Er afval bestaat wat niet opgehaald wordt en oak niet bij lokale inzamellocaties weggebracht kan warden, namelijk:
  - Elektrische apparaten dus inclusief witgoed zoals koelkast, wasmachine en stofzuiger
  - Chemisch afval
  - Zand, aarde en steen
  - Sanitair, zoals wasbakken en toiletpotten
  - Aardewerk
  - Al het andere grofvuil als het meer is dan 1,5 kuub;
 • Deze voorwerpen moeilijk op de fiets meegenomen kunnen worden;
 • De gemeente de automobilist tegemoet komt bij het wegbrengen van afval door een aanhanger kosteloos ter beschikking te stellen;
 • Voor de fietser een aanhanger niet de oplossing is.

Overwegende dat:

 • Het aantal mensen zonder een auto in Utrecht toeneemt;
 • Deze mensen in de knel komen bij het wegbrengen van dit soort afval;
 • Het logisch zou zijn dat niet alleen de automobilist maar ook de fietser gefaciliteerd wordt.

Draagt het college op:

 • Met een plan te komen, zoals het uitlenen van een elektrische bakfiets, waarbij gekeken wordt of gebruik kan worden gemaakt van huidige aanbieders, zodat ook de fietser tegemoet gekomen wordt in het wegbrengen van afval dat niet wordt opgehaald;
 • De raad hierover voor het eind van het eerste kwartaal 2018 te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Reinhild Freytag, Student & Starter
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Monique Bollen, GroenLinks
Gertjan te Hoonte, VVD


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Doelgroep- en wijkgerichte aanpak Nieuwe Inzamelen

Lees verder

Motie Vervang op ecologische bomenwaarde

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer