Motie Ook in de P&C-cyclus sturen op klimaat- en duur­zaam­heids­doel­stel­lingen


9 november 2023

Motie 419/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 9-11-2023, ter bespreking van de Programmabegroting.

Constaterende dat:

1. Er een klimaat- en ecologische crisis is

2. Utrecht lokaal wil doen wat ze kan om bij te dragen aan de oplossing van de klimaat- en ecologische crisis;

3. We als raad geen instrumenten hebben om te kunnen monitoren wat het Utrechtse beleid écht oplevert voor klimaat en duurzaamheid;

4. We als raad dan ook niet goed kunnen bijsturen hierop.

Overwegende dat:

1. Duurzaamheidsbeleid volop in ontwikkeling is en het beleid daardoor dynamisch is;

2. Een bredere P&C-cyclus met klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen helpt om te kunnen monitoren en bij te sturen;

3. Conform de recent vastgestelde systematiek van sturen en verantwoorden er op de beleidsterreinen die vallen onder de Klimaatvisie, scherpere doelen en indicatoren in de P&C cyclus zullen moeten worden opgenomen;

4. Het risico bestaat dat er daarom alleen verantwoording op de deelterreinen in de P&C-cyclus wordt opgenomen en we als raad onvoldoende op het geheel worden geïnformeerd en kunnen sturen.

Draagt het college op om:

1. In de Klimaatvisie uit te werken hoe het college de raad via de P&C cyclus informeert over de voortgang op het geheel én hoe zij de raad in staat stelt om bij te sturen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kirsten Alblas, ChristenUnie Utrecht
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Stevie Nolten, Bij1
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Annemarijn Oudejans, Student en Starter
Charlotte Passier, VOLT
Ralph Peters, D66
Gertjan te Hoonte, VVD


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Ook eerlijke doorrekening bij afvalstoffenheffing

Lees verder

Motie Maak ook prioriteit van vervolgonderzoek Institutioneel Racisme

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer