Motie Op naar een bontvrij Utrecht, stap 2


11 november 2021

Motie 375/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 november 2021, ter bespreking van de Programmabegroting 2022 en het Raadsvoorstel Verordening marktgelden 2022.

Constaterende dat:

  • In veel modeartikelen nog steeds echt bont wordt gebruikt van onder meer vossen, coyotes, konijnen, wasbeerhonden en mogelijk ook katten en honden;
  • Het op Utrechtse markten nog steeds mogelijk is om bont te verkopen afkomstig van dieren die ernstig hebben geleden en zijn gedood in de bontindustrie;
  • Amsterdam de eerste stad ter wereld was die zich uitgesproken heeft tegen bontverkoop en winkeliers heeft opgeroepen hun bontvrijbeleid actief uit te dragen, en andere steden en zelfs landen (Israël) sindsdien een verbod hebben uitgeroepen op de verkoop van bont.

Overwegende dat:

  • Mensen vaak niet weten dat bont van dieren is gemaakt, en van welke dieren;
  • Bont een overbodig luxeproduct is waarvoor dieren een afschuwelijk leven leiden;
  • De vorige wethouder Dierenwelzijn in 2014 aangaf dat ‘bont niet meer van deze tijd is’ en mensen afraadde bont te kopen en te dragen;
  • In 2018 motie 122 werd aangenomen waarmee het college werd verzocht zich uit te spreken tegen het gebruik van en de verkoop van bont(kragen) en actief hierover met bontverkopers in Utrecht in gesprek te gaan;
  • Het college daarna aangaf dat “in de uitvoering van de motie bleek dat de mogelijkheden om winkeliers (ondernemers) te beïnvloeden zeer beperkt zijn”, maar een verbod op de verkoop van bont op markten wel mogelijk is als een vervolgstap.

Draagt het college op:

  • Zo spoedig mogelijk een verbod in te stellen op de verkoop van bont op alle Utrechtse markten en dit te verwerken in relevante beleidsdocumenten;
  • De raad hierover te informeren uiterlijk eind maart 2022.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, PvdA

Tegen

CDA, D66, VVD

Lees onze andere moties

Motie Stop verkoop levende krabben en kreeften op de markt

Lees verder

Motie Dieren in ruimtelijke plannen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer