Motie Stop verkoop levende krabben en kreeften op de markt


11 november 2021

Motie 374/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 november 2021, ter bespreking van de Programmabegroting 2022 en het Raadsvoorstel Verordening marktgelden 2022.

Constaterende dat:

 • Er op Utrechtse markten levende kreeften en krabben verkocht worden ter consumptie;
 • De Marktverordening de verkoop van levende kreeften en krabben niet uitsluit;
 • Dierenwelzijnsorganisatie ‘1037 Against Animal Cruelty’ op 24 juni 2018 een onderzoek publiceerde naar het onnodige en excessieve leed van kreeften en krabben nadat ze gevangen zijn tot het moment dat ze bij de consument terechtkomen;
 • Markten en winkels geen geschikte locatie zijn om levende kreeften, krabben en vissen te verkopen, gezien het onmogelijk is om stress, angst en pijn bij deze dieren te voorkomen, en gezien de onmogelijkheid tot goede 'huisvesting';
 • Het verkopen van levende kreeften en krabben voor consumptie niet samengaat met een diervriendelijk Utrecht en verantwoord ondernemen;
 • De gemeente Amsterdam de verkoop van levende kreeften en krabben op markten per 1 januari 2022 verbiedt “In het belang van dierenwelzijn”.

Overwegende dat:

 • Het niet mogelijk is de verkoop van levende kreeften en krabben in winkels te verbieden, maar wel op de Utrechtse markten;
 • Het college in februari 2019 naar aanleiding van de overgenomen motie 167/2018 marktkooplieden en viswinkels vroeg geen levende kreeften, krabben en vissen (meer) te verkopen voor consumptie en hierop diverse winkeliers aangaven inderdaad te gaan stoppen met deze verkoop of het serieus te gaan overwegen;
 • Een vriendelijk verzoek niet voorkomt dat er nog steeds levende krabben en kreeften op de Utrechtse markten kunnen worden verkocht;
 • Het verkopen van levende kreeften en krabben voor consumptie nog meer dierenleed veroorzaakt doordat zij door leken thuis worden gedood.

Draagt het college op:

 • Zo spoedig mogelijk een verbod uit te vaardigen op de verkoop van levende kreeften en krabben op alle Utrechtse markten en dit te verwerken in relevante beleidsdocumenten;
 • De raad hierover te informeren uiterlijk eind maart 2022.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, GL, SBU, Denk, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), CDA, CU, D66, VVD

Lees onze andere moties

Motie Terug naar de oorsprong van locatieprofielen

Lees verder

Motie Op naar een bontvrij Utrecht, stap 2

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer