Motie Oproep tot afschaffen SDE-subsidies voor biomassa


3 juni 2021

Motie 104/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 juni 2021, ter bespreking van het Raadsvoorstel Transitievisie Warmte deel I;

Constaterende dat:

 • het Raadsvoorstel Transitievisie Warmte deel I beoogt om te komen tot een CO2-vrije warmtevoorziening in 2050;

Overwegende dat:

 • biomassacentrales meer CO2 per kWh uitstoten dan gas;
 • Amerikaanse natuurorganisaties oproepen met het stoppen van Europese biomassacentrales vanwege de verwoestende werking op de Amerikaanse natuurgebieden;
 • biomassa in theorie CO2-neutraal kan zijn, echter door achterblijven herbeplanten en de tijdsperiode tussen verbranden en het groeien dit in de praktijk niet zo is;
 • honderden internationale wetenschappers hebben aangetoond dat door het gebruik van houtige biomassa, bomen worden bedreigd en daarmee het klimaat;
 • juist het planten van bomen als een van de grote oplossingen wordt gezien om klimaatverandering tegen te gaan;
 • investeringen in biomassa, investeringen in de ontwikkeling van echte duurzame energie (zoals waterstof) in de weg staan;
 • de verbranding van houtige biomassa de markt voor alternatieven voor gas in de energietransitie kleiner maakt;
 • er een overcapaciteit is aan biomassacentrales ten opzichte van snoeihout. En dus elke centrale zorgt voor meer ontbossing;
 • er naar aanleiding van een landelijke motie dit jaar er geen geld zal gaan naar het verbranden van houtige biomassa totdat het afbouwpad over houtige biomassa met de Kamer is gedeeld;
 • het met het oog op de formatie belangrijk is om de druk voor het afschaffen van biomassasubsidie hoog te houden;
 • een uitspraak van de raad van een G4-stad een duidelijk signaal is dat aan deze druk kan bijdragen;

Draagt het college op:

 • bij het Rijk te pleiten voor het permanent afschaffen van de SDE-subsidies voor biomassa.

En gaat over tot de orde van de dag.

Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, SBU, Denk

Tegen

CDA, GL, CU, D66, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Accepteer de kwaliteitsverklaring niet langer

Lees verder

Motie Nieuwe biomassacentrales zijn niet wenselijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer