Motie Pak de verant­woor­de­lijkheid voor de keten


21 september 2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 21-09-2023, ter bespreking van de actieagenda Utrechtse Economie

Constaterende dat:

1. De gemeente Utrecht een belangrijke rol speelt in de economie door middel van haar inkoopbeleid

2. We in Utrecht streven naar een eerlijke economie waar iedereen zijn brood kan verdienen zonder dat dit ten koste gaat van arbeidsomstandigheden, milieu, dierenwelzijn, klimaat of mensenrechten op een plek elders in de wereld.

3. De gemeente werkt aan een nieuwe uitvoeringsprogramma MVOI dat eind dit jaar naar de raad komt.

Overwegende dat:

1. Ook de gemeente Utrecht spullen inkoopt in risicovolle sectoren zoals kleding, natuursteen en voedingswaren.

2. De gemeente Utrecht hier juist een voorbeeldrol in heeft richting andere bedrijven.

3. De gemeente Utrecht door verantwoordelijkheid voor de gehele keten te nemen kan bijdragen aan het verminderen van misstanden in de keten.

Draagt het college op:

1. Bij het inkopen van diensten producten de verantwoordelijkheid te nemen voor de hele keten;

2. In het nieuwe uitvoeringsprogramma MVOI specifiek uit te werken hoe de gemeente Utrecht verantwoordelijkheid pakt in de keten;

3. De raad in het uitvoeringsprogramma concrete kaders voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag

Rik van der Graaf, ChristenUnie

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Mahaar Fattal, GroenLinks

Stevie Nolten, Bij1

Titus Stam, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, EenUtrecht, Volt, Bij1, VVD, PvdA, D66, CU, Denk, GL, CDA, S&S

Tegen

Utrecht Solidair, SBU, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

Lees onze andere moties

Motie Alle aanbieders van cultuur moeten bijdragen aan meer diverse en inclusieve sector en daarmee aan divers en inclusief aanbod

Lees verder

Motie Inclusiviteit mag wat kosten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer