Motie Politiek oordeel beleid en infor­ma­tie­voor­ziening ten aanzien van stads­ver­warming


14 april 2016

Motie 46/2016

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 14 april 2016 in het debat over stadsverwarming,

Constaterende dat:

  • de gemeente in mei 2015 voor het eerst is geïnformeerd over het feit dat Eneco het overeengekomen rendement op het stadsverwarmingsnet al enige tijd niet meer realiseert;
  • het college is geïnformeerd via een e-mail aan het secretariaat van wethouder Van Hooijdonk van 25 januari 2016;
  • het college de raad pas in de avond van 11 februari 2016, onder druk van een publicatie in het AD/UN de volgende dag, heeft ingelicht;
  • met de kennis en informatie die de afgelopen jaren beschikbaar was bij de gemeente er voldoende aanleiding was om eerder en actief kritisch te kijken te kijken naar de wenselijkheid van stadsverwarming.

Overwegende dat:

  • het college verantwoordelijk is voor het tijdig, juist en actief informeren van de gemeenteraad;
  • het college in het dossier stadsverwarming zijn actieve informatieplicht heeft verzaakt;
  • door het trage handelen van het college honderden bewoners gedupeerd zijn.

Keurt deze handelwijze van het college af.

En gaat over to de orde van de dag.

Ruben Post (PvdA)
Eva van Esch (Partij voor de Dieren)
Sander van Waveren (CDA)
jolande Uringa (ChristenUnie)


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CDA, CU, SBU

Tegen

VVD, SP, GL, D66, S&S