Motie Race naar plant­aardig


6 juli 2023

Motie 237/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 juli 2023, ter bespreking van Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2023 en Eerste bestuursrapportage 2023,

Constaterende dat:

  1. Het aanpakken van de klimaatcrisis een van de hoofdpijlers is van dit college;
  2. Duurzaam eten een significante rol speelt in het tegengaan van de klimaatcrisis;
  3. In Groningen de wethouder eiwittransitie hard bezig is om Groningen koploper eiwittransitie te maken.

Overwegende dat:

  1. Een plantaardig dieet duurzaam en diervriendelijk is;
  2. De transitie van het consumeren van dierlijke eiwitten naar het consumeren van plantaardige eiwitten noodzakelijk is in het aanpakken van de klimaatcrisis;
  3. In Utrecht het beleid op voedsel – onder meer door het ontbreken van een wethouder eiwittransitie - versnipperd is en dit de eiwittransitie vertraagt.

Draagt het college op:

  1. In gesprek te gaan met de wethouder eiwittransitie van de gemeente Groningen over de stappen die gemaakt worden in de race naar plantaardig aldaar;
  2. Te onderzoeken in hoeverre deze stappen ook mogelijk zijn in de gemeente Utrecht;
  3. De raad over de uitkomsten van dit gesprek en de mogelijkheden te informeren uiterlijk in Q1 2024;
  4. De eiwittransitie nadrukkelijk mee te nemen in de klimaatvisie die dit jaar naar de raad toe komt;

En gaat over tot de orde van de dag.

Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Stevie Nolten, BIJ1
Charlotte Passier, Volt


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Halveer aantal grootschalige evenementen tijdens broedseizoen in groen en bij plassen

Lees verder

Motie Sla je slag met veggie-dag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer